Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 10.08.2021 godz. 11:00

CPV: 15111000-9, 15112000-6, 15113000-3, 15131000-5, 15131130-5, 15131135-0

Wartość zamówienia: Postępowanie unijne

Dostawa wędlin, mięsa, konserw mięsnych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Wydziału Administracyjno - Gospodarczego w Sułkowicach

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej Open Nexus pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/479260
Powrót na górę strony