Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 07.10.2021 godz. 11:00

CPV: 09310000, 09310000-5.

Wartość zamówienia: Postępowanie unijne

Dostawa energii elektrycznej dla Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej Open Nexus pod adresem:
Powrót na górę strony