Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 31.01.2022 godz. 11:00

CPV: 98310000-9

Wartość zamówienia: Postępowanie krajowe

Świadczenie usług pralniczych dla Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej Open Nexus pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/562596

Powrót na górę strony