Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 11.04.2022 godz. 09:00

CPV: 45000000-7, 45310000-3, 45314300-4, 45332000-3, 45331200-8, 45331100-7.

Wartość zamówienia: Postępowanie krajowe

Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku internatowego nr 4 wraz z budową rampy rozładunkowo – technicznej, wymianą zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, budową wewnętrznej linii zasilającej oraz przebudową wewnętrznej instalacji: wodnej, centralnego ogrzewania, kanalizacji, hydrantowej, elektrycznej i budową wewnętrznej instalacji: wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, systemu alarmu pożarowego, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, odgromowej - dokończenie robót budowlanych

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej Open Nexus pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/590383

Powrót na górę strony