Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 11.04.2022 godz.11:00

CPV: 90511000-2

Wartość zamówienia: Postępowanie krajowe

Świadczenie usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych, segregowanych i innych z terenu Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej Open Nexus pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/593478

 

Powrót na górę strony