Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 28.06.2022 godz. 09:00

CPV: 45000000-7, 45442100-8, 45330000-9, 45310000-3

Wartość zamówienia: Postępowanie krajowe

Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń w budynku nr 3 oraz w budynku nr 110 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej Open Nexus pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/622658

Powrót na górę strony