Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 21.06.2022 godz. 11:00

CPV: 45000000–7, 45111300–1, 45260000–7, 45320000–6

Wartość zamówienia: Postępowanie krajowe

Roboty budowlane polegające na remoncie dachu, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku nr 35 zlokalizowanym na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej Open Nexus pod adresem:https://platformazakupowa.pl/transakcja/622919

Powrót na górę strony