Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 27.06.2022 godz. 09:00

CPV: 45331210-7, 45311200-2

Wartość zamówienia: Postępowanie krajowe

Roboty budowlane polegające na wymianie kratek wentylacyjnych oraz żarników lamp elektrycznych wraz z konserwacją i wymianą podzespołów opraw znajdujących się nad niecką basenową zlokalizowaną w budynku nr 42 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej Open Nexus pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/622636

Powrót na górę strony