Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 18.07.2022 godz. 09:00

CPV: 45232430-5.

Wartość zamówienia: Postępowanie krajowe

Roboty budowlane polegające na remoncie instalacji uzdatniania wody basenowej w budynku nr 42 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej Open Nexus pod adresem:https://platformazakupowa.pl/transakcja/633736

Powrót na górę strony