Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 28.07.2022 godz. 09:00

CPV: 45 000 000-7; 45 223 800-4; 45 111 000-8; 45 314 310-7; 45 310 000-3; 45 316 000-5; 32 323 500-8; 71 220 000-6

Wartość zamówienia: Postępowanie krajowe

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ogrodzenia wraz z infrastrukturą teletechniczną na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – etap I – w formule zaprojektuj i wybuduj

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej Open Nexus pod adresem:   https://platformazakupowa.pl/transakcja/638559

Powrót na górę strony