Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 29.07.2022 godz. 09:00

CPV: 45000000–7, 45310000–3, 45314300–4, 45332000–3, 45331200–8, 45331100–7, 71200000–0, 71220000–6, 71320000–6, 71321200–6.

Wartość zamówienia: Postępowanie krajowe

Przebudowa budynku internatowego nr 4 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – dokończenie robót budowlanych oraz rozszerzenie zakresu robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej Open Nexus pod adresem:https://platformazakupowa.pl/transakcja/638255

Powrót na górę strony