Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 02.08.2022 godz. 11:00

CPV: 45000000-7, 45261910-6, 45261210-9, 45261320-3, 45422000-1, 45312311-0

Wartość zamówienia: Postępowanie krajowe

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu budynku nr 17 zlokalizowanego na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej Open Nexus pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/640994

Powrót na górę strony