Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 10.08.2022 godz. 10:00

CPV: 45000000-7, 45242210-2, 45310000-3

Wartość zamówienia: Postępowanie krajowe

Roboty budowlane polegające na remoncie pomostu na terenie Bazy Szkoleniowej w Kalu

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej Open Nexus pod adresem:https://platformazakupowa.pl/transakcja/643339

Powrót na górę strony