Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 02.09.2022 godz. 09:00

CPV: 32323500-8, 32323100-4, 45310000-3, 45316000-5, 71320000-7

Wartość zamówienia: Postępowanie krajowe

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w budynkach strzelnic nr 6 i 112 wraz z modernizacją oświetlenia osi strzeleckich Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej Open Nexus pod adresem:   https://platformazakupowa.pl/transakcja/653204

Powrót na górę strony