Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 11.10.2022 godz. 11:00

CPV: 90511000-2

Wartość zamówienia: Postępowanie krajowe

Świadczenie usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych, segregowanych i innych z terenu Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej Open Nexus pod adresem:   https://platformazakupowa.pl/transakcja/670602

Powrót na górę strony