Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 21.10.2022 godz. 11:00

CPV: 45000000-7, 45111300-1, 09331200-0, 45314310-7, 45310000-3, 45316000-5, 71220000-6, 71323100-9, 71321200-7

Wartość zamówienia: Postępowanie krajowe

Montaż czterech instalacji fotowoltaicznych 50 kWp – dwóch naziemnych i dwóch zlokalizowanych na dachach budynków nr 12, 14, 50 wraz z wykonaniem oświetlenia awaryjnego i wyłącznika p.poż w budynku nr 5. Wymiana oświetlenia zewnętrznego na oświetlenie LED na terenie CSP w Legionowie.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej Open Nexus pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/671010

Powrót na górę strony