Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 20.02.2023 godz. 9:00

CPV: 45000000-7, 45310000-3, 45332000-3, 45331100-7, 71220000-6, 71321200-6.

Wartość zamówienia: Postępowanie krajowe

Roboty budowlane polegające na modernizacji budynku internatowego nr 5 CSP Legionowo – etap I polegający na modernizacji węzła cieplnego i instalacji wodociągowej, realizowanej w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej Open Nexus pod adresem:  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/723276

 

Powrót na górę strony