Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 06.03.2023 godz. 09:00

CPV: 45000000-7; 45223800-4; 45111000-8; 45314310-7; 45310000-3; 45316000-5; 32323500-8; 71220000-6

Wartość zamówienia: Postępowanie krajowe

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ogrodzenia wraz z infrastrukturą teletechniczną na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – etap II – w formule zaprojektuj i wybuduj

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej Open Nexus pod adresem:  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/728162

Powrót na górę strony