Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 02.03.2023 godz. 09:00

CPV: 85121000-3.

Wartość zamówienia: Postępowanie krajowe

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej Open Nexus pod adresem:  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/730905

 

 

Powrót na górę strony