Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 22.03.2023 godz. 09:00

CPV: 98310000-9

Wartość zamówienia: Postępowanie krajowe

Świadczenie usług pralniczych dla Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej Open Nexus pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/740375

Powrót na górę strony