Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 08.05.2023 godz. 10:00

CPV: 90511000-2

Wartość zamówienia: Postępowanie krajowe

Świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych i innych z terenu Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zlokalizowanego w Sułkowicach

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej Open Nexus pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/757251

Powrót na górę strony