Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 24.05.2023 godz. 09:00

CPV: 45000000-7; 45111300-1; 71220000-6

Wartość zamówienia: Postępowanie krajowe

Roboty budowlane polegające na remoncie schodów zewnętrznych oraz renowacji zadaszenia przy wejściu głównym do budynku nr 2 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej Open Nexus pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/763879

Powrót na górę strony