Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 30.06.2023 godz. 11:00

CPV: CPV: 45000000-7; 45111300-1; 71220000-6

Wartość zamówienia: Postępowanie krajowe

Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie wykładziny podłogowej w budynku nr 3 – akademik zlokalizowany na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej Open Nexus pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/779577

Powrót na górę strony