Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 04.07.2023 godz. 11:00

CPV: 45000000-7; 45111300-1; 45310000-3

Wartość zamówienia: Postępowanie krajowe

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sali nr 107 zlokalizowanej w budynku nr 1 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej Open Nexus pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/780670

Powrót na górę strony