Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 11.07.2023 godz. 10:00

CPV: 45000000-7, 45111300-1, 45310000-3, 45314300-4, 45332000-3, 45331200-8

Wartość zamówienia: Postępowanie krajowe

Roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń na pralnię chemiczną w budynku nr 4 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj"

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej Open Nexus pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/781980

Powrót na górę strony