Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 05.07.2023 r. godz. 09:00

CPV: 64214400-3

Wartość zamówienia: Postępowanie krajowe

Dzierżawa od operatorów telekomunikacyjnych cyfrowego łącza telekomunikacyjnego

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej Open Nexus pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/783415

 

Powrót na górę strony