Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 08.09.2023 r. godz. 11:00

CPV: 45000000-7; 45111300-1; 45310000-3

Wartość zamówienia: Postępowanie krajowe

Roboty budowlane polegające na remoncie sali nr 107 zlokalizowanej w budynku nr 1 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej Open Nexus pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/808823

Powrót na górę strony