Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 04.10.2023 godz. 09:00

CPV: 15500000; 15511210-8; 15512000-0; 15530000-2

Wartość zamówienia: Postępowanie unijne

Dostawa mleka i jego przetworów do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej Open Nexus pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/811213

Powrót na górę strony