Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 27.09.2023 godz. 11:00

CPV: 90511000-2

Wartość zamówienia: Postępowanie krajowe

Świadczenie usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych, zbieranych selektywnie i innych z terenu Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej Open Nexus pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/819893

Powrót na górę strony