Postępowania o zamówienia publ.

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
21/24/IR Postępowanie krajowe 45000000-7; 45212212-5 Wymiana folii pokrywającej dno i ściany niecki basenowej oraz naprawa przecieków dna basenu znajdującego się w budynku nr 42 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 01.07.2024 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
20/24/WAG Postępowanie krajowe 90511000-2 Świadczenie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych i innych z terenu Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zlokalizowanego w Sułkowicach 20.06.2024 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
23/24/IR Postępowanie krajowe 45000000-7; 45223100-7 Remont kulochwytu na osi A w budynku nr 112 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 27.06.2024 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
22/24/ZT Postępowanie krajowe 39100000-3 Dostawa sprzętu kwaterunkowego do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w ramach pierwszego wyposażenia budynku numer 4 20.06.2024 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
19/24/ZT Postępowanie unijne 34133000-8 Zakup samochodu ciężarowego o DMC powyżej 3,5 t, z zabudową skrzyniową i żurawiem hydraulicznym oraz przyczepą skrzyniową otwartą w policyjnej wersji „nieoznakowanej” dla Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 12.07.2024 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony