Postępowania o zamówienia publ.

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
16/22/IR Postępowanie krajowe 32323500-8, 32323100-4, 45310000-3, 45316000-5, 71320000-7. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w budynkach strzelnic nr 6 i 112 wraz z modernizacją oświetlenia osi strzeleckich Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 02.08.2022 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
18/22/IR Postępowanie krajowe 45000000-7, 45261910-6, 45261210-9, 45261320-3, 45422000-1, 45312311-0 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu budynku nr 17 zlokalizowanego na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 02.08.2022 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
17/22/IR Postępowanie krajowe 45000000-7, 45261910-6, 45261210-9, 45261320-3, 45422000-1, 45312311-0 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu budynku nr 6 zlokalizowanego na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 02.08.2022 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
15/22/IR Postępowanie krajowe 45000000–7, 45310000–3, 45314300–4, 45332000–3, 45331200–8, 45331100–7, 71200000–0, 71220000–6, 71320000–6, 71321200–6. Przebudowa budynku internatowego nr 4 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – dokończenie robót budowlanych oraz rozszerzenie zakresu robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” 29.07.2022 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
14/22/IR Postępowanie krajowe 45 000 000-7; 45 223 800-4; 45 111 000-8; 45 314 310-7; 45 310 000-3; 45 316 000-5; 32 323 500-8; 71 220 000-6 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ogrodzenia wraz z infrastrukturą teletechniczną na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – etap I – w formule zaprojektuj i wybuduj 28.07.2022 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
11/22/WŻ Postępowanie unijne 15612100-2, 15831000-2, 15861000-1, 15870000-7, 15842000-2, 15331170-9, 15331460-9, 15331500-2, 15321000-4, 15981000-8, 15851000-8, 15530000-2, 15511210-8, 15544000-3, 15310000-4 Dostawa artykułów spożywczych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Wydziału Administracyjno - Gospodarczego w Sułkowicach 17.08.2022 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
10/22/WŻ Postępowanie unijne 15111000-9, 15112000-6, 15113000-3, 15131000-5, 15131130-5, 15131135-0 Dostawa wędlin, mięsa, konserw mięsnych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Wydziału Administracyjno - Gospodarczego w Sułkowicach 10.08.2022 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
13/22/IR Postępowanie krajowe 45232430-5. Roboty budowlane polegające na remoncie instalacji uzdatniania wody basenowej w budynku nr 42 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 18.07.2022 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
09/22/IR Postępowanie krajowe 45331210-7, 45311200-2 Roboty budowlane polegające na wymianie kratek wentylacyjnych oraz żarników lamp elektrycznych wraz z konserwacją i wymianą podzespołów opraw znajdujących się nad niecką basenową zlokalizowaną w budynku nr 42 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 27.06.2022 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
07/22/IR Postępowanie krajowe 45000000–7, 45111300–1, 45260000–7, 45320000–6 Roboty budowlane polegające na remoncie dachu, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku nr 35 zlokalizowanym na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 21.06.2022 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
08/22/IR Postępowanie krajowe 45000000-7, 45442100-8, 45330000-9, 45310000-3 Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń w budynku nr 3 oraz w budynku nr 110 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 28.06.2022 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
06/22/WŻ Postępowanie krajowe 03212100-1, 03221410-3, 03221270-9, 03221240-0, 03221120-3, 03222321-9, 03222111-4 Dostawa warzyw świeżych, kwaszonych, okopowych wczesnych, owoców i ziemniaków do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Wydziału Administracyjno – Gospodarczego w Sułkowicach 26.05.2022 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
04/22/WAG Postępowanie krajowe 90511000-2 Świadczenie usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych, segregowanych i innych z terenu Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach 11.04.2022 godz.11:00 pełna treść ogłoszenia
05/22/IR Postępowanie krajowe 45000000-7, 45310000-3, 45314300-4, 45332000-3, 45331200-8, 45331100-7. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku internatowego nr 4 wraz z budową rampy rozładunkowo – technicznej, wymianą zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, budową wewnętrznej linii zasilającej oraz przebudową wewnętrznej instalacji: wodnej, centralnego ogrzewania, kanalizacji, hydrantowej, elektrycznej i budową wewnętrznej instalacji: wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, systemu alarmu pożarowego, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, odgromowej - dokończenie robót budowlanych 11.04.2022 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
03/22/IR Postępowanie krajowe 45000000-7, 45310000-3, 45314300-4, 45332000-3, 45331200-8, 45331100-7. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku internatowego nr 4 wraz z budową rampy rozładunkowo – technicznej, wymianą zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, budową wewnętrznej linii zasilającej oraz przebudową wewnętrznej instalacji: wodnej, centralnego ogrzewania, kanalizacji, hydrantowej, elektrycznej i budową wewnętrznej instalacji: wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, systemu alarmu pożarowego, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, odgromowej - dokończenie robót budowlanych 18.03.2022 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
01/22/WŻ Postępowanie krajowe 15221000-3, 15234000-7, 15235000-4 Dostawa ryb mrożonych, wędzonych, konserw rybnych, przetworów ze śledzi do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Wydziału Administracyjno-Gospodarczego CSP w Sułkowicach 14.02.2022 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
02/22/ZT Postępowanie krajowe 98310000-9 Świadczenie usług pralniczych dla Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 31.01.2022 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
14/21/ZT Postępowanie krajowe 90511000-2 Świadczenie usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych segregowanych i innych z terenu Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 02.11.2021 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
13/21/WŻ Postępowanie unijne 15811100-7, 15812100-4, 15811400-0, 15812200-5 Dostawa chleba, bułek, pieczywa maślanego, ciasta, ciastek, drożdżówek, pączków i rogalików do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Wydziału Administracyjno-Gospodarczego CSP w Sułkowicach. 29.11.2021 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
11/21/WŻ Postępowanie krajowe 15870000-7, 15331170-9, 15851000-8, 15530000-2, 15511210-8, 15544000-3, 15310000-4 Dostawa artykułów spożywczych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Wydziału Administracyjno - Gospodarczego w Sułkowicach 09.09.2021 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
12/21/IR Postępowanie unijne 09310000, 09310000-5. Dostawa energii elektrycznej dla Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 07.10.2021 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
10/21/IR Postępowanie krajowe 45000000-7, 45111300-1, 45442100-8, 45421000-4, 45311200-2. Roboty budowlane polegające na remoncie sal wykładowych nr 1 w budynku nr 5 oraz 101, 120 w budynku nr 1 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 11.08.2021 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
09/21/WŻ Postępowanie unijne 03212100-1, 03221410-3, 03221270-9, 03221240-0. 03221120-3, 03222321-9, 03222111-4 Dostawa warzyw świeżych, kwaszonych, okopowych, pieczarek, owoców i ziemniaków do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Wydziału Administracyjno-Gospodarczego w Sułkowicach 17.08.2021 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
08/21/WŻ Postępowanie krajowe 15811100-7, 15812100-4, 15811400-0, 15812200-5. Ddostawa chleba, bułek, pieczywa maślanego, ciasta, ciastek, drożdżówek, pączków oraz rogalików do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 14.07.2021 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
06/21/WŻ Postępowanie unijne 15111000-9, 15112000-6, 15113000-3, 15131000-5, 15131130-5, 15131135-0 Dostawa wędlin, mięsa, konserw mięsnych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Wydziału Administracyjno - Gospodarczego w Sułkowicach 10.08.2021 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
07/21/WŻ Postępowanie unijne 15612100-2, 15831000-2, 15861000-1, 15870000-7, 15842000-2, 15331170-9, 5331460-9, 15331500-2, 15321000-4, 15981000-8, 15851000-8, 15530000-2, 15511210-8, 15544000-3, 15310000-4. Dostawy artykułów spożywczych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego w Sułkowicach 09.08.2021 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
05/21/WŻ Postępowanie krajowe 15321000-4, 15981000-8 Dostawa wody mineralnej i soków owocowych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 09.06.2021 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
04/21/WŻ Postępowanie krajowe 03212100-1, 03221410-3, 03221270-9, 03221240-0, 03221120-3, 03222321-9, 03222111-4 Dostawa warzyw świeżych, kwaszonych, okopowych wczesnych, owoców i ziemniaków do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Wydziału Administracyjno – Gospodarczego w Sułkowicach 08.06.2021 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
03/21/WŁ Postępowanie krajowe 64214400-3 Dzierżawa od operatorów telekomunikacyjnych dwóch cyfrowych łączy telekomunikacyjnych dla Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach. 12.04.2021 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
02/21/WAG Postępowanie krajowe 15221000-3, 15234000-7, 15235000-4 Dostawa ryb mrożonych, wędzonych, konserw rybnych, przetworów ze śledzi do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach 22.03.2021 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony

Powrót na górę strony