Postępowania o zamówienia publ.

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
24/24/IR Postępowanie krajowe 45000000-7; 45111300-1; 45331100-7; 45400000-1; 71321200-6 Remont instalacji centralnego ogrzewania i wymiana węzłów cieplnych w wybranych obiektach Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 15.07.2024 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
21/24/IR Postępowanie krajowe 45000000-7; 45212212-5 Wymiana folii pokrywającej dno i ściany niecki basenowej oraz naprawa przecieków dna basenu znajdującego się w budynku nr 42 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 01.07.2024 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
20/24/WAG Postępowanie krajowe 90511000-2 Świadczenie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych i innych z terenu Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zlokalizowanego w Sułkowicach 20.06.2024 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
23/24/IR Postępowanie krajowe 45000000-7; 45223100-7 Remont kulochwytu na osi A w budynku nr 112 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 27.06.2024 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
22/24/ZT Postępowanie krajowe 39100000-3 Dostawa sprzętu kwaterunkowego do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w ramach pierwszego wyposażenia budynku numer 4 20.06.2024 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
19/24/ZT Postępowanie unijne 34133000-8 Zakup samochodu ciężarowego o DMC powyżej 3,5 t, z zabudową skrzyniową i żurawiem hydraulicznym oraz przyczepą skrzyniową otwartą w policyjnej wersji „nieoznakowanej” dla Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 12.07.2024 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
17/24/WŻ Postępowanie krajowe 03212100-1; 03221410-3; 03221270-9; 03221240-0; 03221120-3; 03222321-9; 03222111-4 Dostawa warzyw świeżych, kwaszonych, okopowych wczesnych, owoców i ziemniaków do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz do Wydziału Administracyjno - Gospodarczego CSP w Sułkowicach 05.06.2024 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
18/24/IR Postępowanie krajowe 45000000-7; 45223100-7 Remont kulochwytu na osi A w budynku nr 112 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 06.06.2024 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
16/24/IR Postępowanie krajowe 45000000-7; 45223100-7 Remont kulochwytu na osi A w budynku nr 112 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 13.05.2024 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
14/24/WŻ Postępowanie krajowe 03142500-3 Dostawa jaj kurzych konsumpcyjnych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz do Wydziału Administracyjno – Gospodarczego CSP w Sułkowicach 26.04.2024 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
15/24/IR Postępowanie krajowe 45000000-7; 45310000-3 Remont pokoi mieszkalnych w budynku internatowym nr 40 zlokalizowanym na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 08.05.2024 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
13/24/WŁ Postępowanie unijne 32232000-8, 30214000-2, 30231300-0, 30213100-6, 30232110-8 Dostawa sprzętu teleinformatycznego oraz wyposażenia sal konferencyjnych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w ramach pierwszego wyposażenia budynku nr 4. 17.05.2024 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
11/24/IR Postępowanie krajowe 45232130-2; 45111291-4; 45111200-0 Remont kanalizacji deszczowej w rejonie budynków nr 20A, 1, 40, 41, 87 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 22.04.2024 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
10/24/ZT Postępowanie unijne 39700000-9 Dostawa sprzętu gospodarczego do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w ramach pierwszego wyposażenia budynku nr 4 oraz doposażenia pomieszczeń socjalnych. 06.05.2024 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
09/24/ZT Postępowanie unijne 39100000-3 Dostawa sprzętu kwaterunkowego do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w ramach pierwszego wyposażenia budynku numer 4 24.04.2024 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
08/24/IR Postępowanie krajowe 45000000-7; 45111300-1; Roboty budowlane polegające na remoncie podłogi w sali nr 107 zlokalizowanej w budynku nr 1 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz podłogi w sali bankietowej zlokalizowanej w budynku nr 3 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 25.03.2024 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
07/24/ZT Postępowanie krajowe 98310000-9 Świadczenie usług pralniczych dla Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 20.03.2024 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
06/24/ZT Postępowanie krajowe 39500000-0; 39512000-4 Dostawa artykułów pościelowych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w ramach pierwszego wyposażenia budynku numer 4 04.03.2024 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
03/24/WAG Postępowanie krajowe 15713000-9 Dostawa suchej karmy pełnoporcjowej dla psów pracujących, suchej karmy weterynaryjnej dla psów z objawami nietolerancji pokarmowej oraz mokrej karmy dla psów do Wydziału Administracyjno – Gospodarczego Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach 20.02.2024 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
04/24/ZT Postępowanie unijne 34121000-1 Zakup autobusu dla Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 18.03.2024 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
02/24/ZT Postępowanie krajowe 39500000-0; 39512000-4 Dostawa artykułów pościelowych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w ramach pierwszego wyposażenia budynku numer 4 14.02.2024 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
01/24/WŻ Postępowanie unijne 15200000-0, 15221000-3, 15234000-7, 15235000-4 Dostawa ryb mrożonych, wędzonych, konserw rybnych, przetworów ze śledzi do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i/lub do Wydziału Administracyjno – Gospodarczego CSP w Sułkowicach 27.02.2024 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
31/23/WAG Postępowanie krajowe 15811100-7; 15812100-4; 15811400-0; 15812200-5 Dostawa chleba, bułek, pieczywa maślanego, ciasta, ciastek, drożdżówek, pączków i rogalików do Wydziału Administracyjno – Gospodarczego Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach 15.12.2023 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
29/23/ZT Postępowanie unijne 34121000-1 Zakup dwóch autobusów dla Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 04.12.2023 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
28/23/IR Postępowanie krajowe 45000000-7; 45111300-1; 45310000-3; 71325000-2; 71220000-6 Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu zdegradowanych fundamentów pod pompy służące do napełnienia wody basenowej w budynku nr 42 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 20.11.2023 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
27/23/IR Postępowanie unijne 09310000-2, 09310000-5. Dostawa energii elektrycznej dla Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 27.11.2023 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
26/23/IR Postępowanie krajowe 45000000-7; 45111300-1; 45310000-3 Roboty budowlane polegające na remoncie sali nr 107 zlokalizowanej w budynku nr 1 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 06.11.2023 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
25/23/WŻ Postępowanie unijne 15811100-7, 15812100-4, 15811400-0, 15812200-5 Dostawa chleba, bułek, pieczywa maślanego, ciasta, ciastek, drożdżówek, pączków i rogalików do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego CSP w Sułkowicach 24.11.2023 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
23/23/ZT Postępowanie krajowe 90511000-2 Świadczenie usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych, zbieranych selektywnie i innych z terenu Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 27.09.2023 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
24/23/IR Postępowanie krajowe 45000000-7; 45111300-1; 45310000-3 Roboty budowlane polegające na remoncie sali nr 107 zlokalizowanej w budynku nr 1 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 04.10.2023 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony

Powrót na górę strony