Postępowania o zamówienia publ.

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
12/20/WAG poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15811100-7, 15812100-4, 15811400-0, 15812200-5. Dostawa chleba, bułek, pieczywa maślanego, ciasta, ciastek, drożdżówek, pączków oraz rogalików do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach 22.10.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
13/20/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 39100000-3 Dostawa sprzętu kwaterunkowego do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 20.10.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
10/20/WAG poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15111000-9, 15112000-6, 15113000-3, 15131000-5, 15131130-5, 15131135-0. Dostawa wędlin, mięsa, konserw mięsnych do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach. 14.10.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
11/20/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000 – 7, 45111300 – 1, 45331100 – 7, 45442100 – 8, 45421000 – 4, 45311200 – 2. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sal wykładowych nr 18, 114, 116 w budynku nr 1 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 19.10.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
08/20/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7, 45310000-3, 45314300-4, 45332000-3,45331200-8, 45233294-6, 45233252-0, 45232140-5, 45331100-7. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynków nr 71, 72, 75, 35 wraz ze zmianą sposobu użytkowania z mieszkalnego na szkoleniowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą – dokończenie robót 30.09.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
09/20/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 03212100-1, 03221410-3, 03221270-9, 03221240-0, 03221120-3, 03222321-9, 03222111-4 Dostawa warzyw świeżych, kwaszonych, okopowych, pieczarek, owoców i ziemniaków do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Wydziału Administracyjno-Gospodarczego w Sułkowicach 17.09.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
06/20/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7; 45111300-1; 45422000-1; 45432210-9. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie kulochwytu osi T w budynku nr 112 na terenie CSP w Legionowie 25.08.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
05/20/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7; 45111300-1; 45111100-9; 45332000-3. Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku nr 19 zlokalizowanego na terenie Zakładu Kynologii Policji Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach. 03.08.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
03/20/WAG poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 03212100-1; 03221410-3; 03221270-9; 03221240-0; 03221120-3; 03222321-9; 03222111-4. Dostawa warzyw świeżych, kwaszonych, okopowych wczesnych, owoców i ziemniaków do Wydziału Administracyjno – Gospodarczego Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach. 16.06.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
04/20/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7; 45260000-7; 45262660-4; 45312311-0. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu budynków nr 23 i 30 zlokalizowanych na terenie Zakładu Kynologii Policji w Sułkowicach. 23.06.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
02/20/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7; 45442100-8; 45421000-4; 45431100-8; 45243000-2. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku głównego oraz nabrzeża w Kalu. 09.06.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
01/20/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15221000-3, 15234000-7, 15235000-4 Dostawa ryb mrożonych, wędzonych, konserw rybnych, przetworów ze śledzi do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 20.02.2020 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony

Powrót na górę strony