Postępowania o zamówienia publ.

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
06/22/WŻ Postępowanie krajowe 03212100-1, 03221410-3, 03221270-9, 03221240-0, 03221120-3, 03222321-9, 03222111-4 Dostawa warzyw świeżych, kwaszonych, okopowych wczesnych, owoców i ziemniaków do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Wydziału Administracyjno – Gospodarczego w Sułkowicach 26.05.2022 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
04/22/WAG Postępowanie krajowe 90511000-2 Świadczenie usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych, segregowanych i innych z terenu Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach 11.04.2022 godz.11:00 pełna treść ogłoszenia
05/22/IR Postępowanie krajowe 45000000-7, 45310000-3, 45314300-4, 45332000-3, 45331200-8, 45331100-7. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku internatowego nr 4 wraz z budową rampy rozładunkowo – technicznej, wymianą zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, budową wewnętrznej linii zasilającej oraz przebudową wewnętrznej instalacji: wodnej, centralnego ogrzewania, kanalizacji, hydrantowej, elektrycznej i budową wewnętrznej instalacji: wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, systemu alarmu pożarowego, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, odgromowej - dokończenie robót budowlanych 11.04.2022 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
03/22/IR Postępowanie krajowe 45000000-7, 45310000-3, 45314300-4, 45332000-3, 45331200-8, 45331100-7. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku internatowego nr 4 wraz z budową rampy rozładunkowo – technicznej, wymianą zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, budową wewnętrznej linii zasilającej oraz przebudową wewnętrznej instalacji: wodnej, centralnego ogrzewania, kanalizacji, hydrantowej, elektrycznej i budową wewnętrznej instalacji: wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, systemu alarmu pożarowego, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, odgromowej - dokończenie robót budowlanych 18.03.2022 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
01/22/WŻ Postępowanie krajowe 15221000-3, 15234000-7, 15235000-4 Dostawa ryb mrożonych, wędzonych, konserw rybnych, przetworów ze śledzi do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Wydziału Administracyjno-Gospodarczego CSP w Sułkowicach 14.02.2022 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
02/22/ZT Postępowanie krajowe 98310000-9 Świadczenie usług pralniczych dla Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 31.01.2022 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
14/21/ZT Postępowanie krajowe 90511000-2 Świadczenie usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych segregowanych i innych z terenu Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 02.11.2021 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
13/21/WŻ Postępowanie unijne 15811100-7, 15812100-4, 15811400-0, 15812200-5 Dostawa chleba, bułek, pieczywa maślanego, ciasta, ciastek, drożdżówek, pączków i rogalików do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Wydziału Administracyjno-Gospodarczego CSP w Sułkowicach. 29.11.2021 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
11/21/WŻ Postępowanie krajowe 15870000-7, 15331170-9, 15851000-8, 15530000-2, 15511210-8, 15544000-3, 15310000-4 Dostawa artykułów spożywczych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Wydziału Administracyjno - Gospodarczego w Sułkowicach 09.09.2021 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
12/21/IR Postępowanie unijne 09310000, 09310000-5. Dostawa energii elektrycznej dla Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 07.10.2021 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
10/21/IR Postępowanie krajowe 45000000-7, 45111300-1, 45442100-8, 45421000-4, 45311200-2. Roboty budowlane polegające na remoncie sal wykładowych nr 1 w budynku nr 5 oraz 101, 120 w budynku nr 1 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 11.08.2021 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
09/21/WŻ Postępowanie unijne 03212100-1, 03221410-3, 03221270-9, 03221240-0. 03221120-3, 03222321-9, 03222111-4 Dostawa warzyw świeżych, kwaszonych, okopowych, pieczarek, owoców i ziemniaków do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Wydziału Administracyjno-Gospodarczego w Sułkowicach 17.08.2021 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
08/21/WŻ Postępowanie krajowe 15811100-7, 15812100-4, 15811400-0, 15812200-5. Ddostawa chleba, bułek, pieczywa maślanego, ciasta, ciastek, drożdżówek, pączków oraz rogalików do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 14.07.2021 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
06/21/WŻ Postępowanie unijne 15111000-9, 15112000-6, 15113000-3, 15131000-5, 15131130-5, 15131135-0 Dostawa wędlin, mięsa, konserw mięsnych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Wydziału Administracyjno - Gospodarczego w Sułkowicach 10.08.2021 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
07/21/WŻ Postępowanie unijne 15612100-2, 15831000-2, 15861000-1, 15870000-7, 15842000-2, 15331170-9, 5331460-9, 15331500-2, 15321000-4, 15981000-8, 15851000-8, 15530000-2, 15511210-8, 15544000-3, 15310000-4. Dostawy artykułów spożywczych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego w Sułkowicach 09.08.2021 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
05/21/WŻ Postępowanie krajowe 15321000-4, 15981000-8 Dostawa wody mineralnej i soków owocowych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 09.06.2021 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
04/21/WŻ Postępowanie krajowe 03212100-1, 03221410-3, 03221270-9, 03221240-0, 03221120-3, 03222321-9, 03222111-4 Dostawa warzyw świeżych, kwaszonych, okopowych wczesnych, owoców i ziemniaków do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Wydziału Administracyjno – Gospodarczego w Sułkowicach 08.06.2021 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
03/21/WŁ Postępowanie krajowe 64214400-3 Dzierżawa od operatorów telekomunikacyjnych dwóch cyfrowych łączy telekomunikacyjnych dla Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach. 12.04.2021 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
02/21/WAG Postępowanie krajowe 15221000-3, 15234000-7, 15235000-4 Dostawa ryb mrożonych, wędzonych, konserw rybnych, przetworów ze śledzi do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach 22.03.2021 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
01/21/WZiT Postępowanie krajowe 90511000-2 Świadczenie usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych segregowanych i innych z terenu Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach 18.03.2021 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
15/20/WAG poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15511210-8, 15544000-3, 15851000-8, 15331170-9, 15332100-5 Dostawa mleka i jego przetworów, wyrobów kulinarnych świeżych i mrożonych oraz owoców i warzyw mrożonych do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach 06.11.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
14/20/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45233223-8; 45233222-1 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie drogi na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 03.11.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
12/20/WAG poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15811100-7, 15812100-4, 15811400-0, 15812200-5. Dostawa chleba, bułek, pieczywa maślanego, ciasta, ciastek, drożdżówek, pączków oraz rogalików do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach 22.10.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
13/20/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 39100000-3 Dostawa sprzętu kwaterunkowego do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 20.10.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
10/20/WAG poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15111000-9, 15112000-6, 15113000-3, 15131000-5, 15131130-5, 15131135-0. Dostawa wędlin, mięsa, konserw mięsnych do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach. 14.10.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
11/20/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000 – 7, 45111300 – 1, 45331100 – 7, 45442100 – 8, 45421000 – 4, 45311200 – 2. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sal wykładowych nr 18, 114, 116 w budynku nr 1 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 19.10.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
08/20/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7, 45310000-3, 45314300-4, 45332000-3,45331200-8, 45233294-6, 45233252-0, 45232140-5, 45331100-7. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynków nr 71, 72, 75, 35 wraz ze zmianą sposobu użytkowania z mieszkalnego na szkoleniowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą – dokończenie robót 30.09.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
09/20/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 03212100-1, 03221410-3, 03221270-9, 03221240-0, 03221120-3, 03222321-9, 03222111-4 Dostawa warzyw świeżych, kwaszonych, okopowych, pieczarek, owoców i ziemniaków do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Wydziału Administracyjno-Gospodarczego w Sułkowicach 17.09.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
06/20/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7; 45111300-1; 45422000-1; 45432210-9. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie kulochwytu osi T w budynku nr 112 na terenie CSP w Legionowie 25.08.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
05/20/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7; 45111300-1; 45111100-9; 45332000-3. Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku nr 19 zlokalizowanego na terenie Zakładu Kynologii Policji Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach. 03.08.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony

Powrót na górę strony