Postępowania o zamówienia publ.

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
22/23/IR Postępowanie krajowe 45000000-7; 45111300-1; 45310000-3 Roboty budowlane polegające na remoncie sali nr 107 zlokalizowanej w budynku nr 1 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 08.09.2023 r. godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
21/23/IR Postępowanie krajowe 45000000-7; 45111300-1 Roboty budowlane polegające na wymianie wykładziny podłogowej w pomieszczeniach znajdujących się na piętrze budynku internatowego nr 3 zlokalizowanego na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 07.09.2023 r. godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
19/23/WŻ Postępowanie unijne 03200000-3, 03212100-1, 03221410-3, 03221270-9, 03221240-0, 03221120-3, 03222321-9, 03222111-4 Dostawa warzyw świeżych, kwaszonych, okopowych, pieczarek, owoców i ziemniaków do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Wydziału Administracyjno – Gospodarczego w Sułkowicach 28.08.2023 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
18/23/WŁ Postępowanie krajowe 64214400-3 Dzierżawa od operatorów telekomunikacyjnych cyfrowego łącza telekomunikacyjnego 05.07.2023 r. godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
17/23/IR Postępowanie krajowe 45000000-7, 45111300-1, 45310000-3, 45314300-4, 45332000-3, 45331200-8 Roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń na pralnię chemiczną w budynku nr 4 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj" 11.07.2023 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
15/23/IR Postępowanie krajowe 45000000-7; 45111300-1; 45310000-3 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sali nr 107 zlokalizowanej w budynku nr 1 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 04.07.2023 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
16/23/WŻ Postępowanie unijne 15612100-2, 15831000-2, 15861000-1, 15870000-7, 15842000-2, 15331170-9, 15331460-9, 15331500-2, 15321000-4, 15981000-8, 15851000-8, 15530000-2, 15511210-8, 15544000-3, 15310000-4 Dostawa artykułów spożywczych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Wydziału Administracyjno – Gospodarczego w Sułkowicach 03.08.2023 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
13/23/WŻ Postępowanie unijne 15111000-9, 15112000-6, 15113000-3, 15131000-5, 15131130-5, 15131135-0 Dostawa wędlin, mięsa, konserw mięsnych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Wydziału Administracyjno - Gospodarczego CSP w Sułkowicach 01.08.2023 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
14/23/IR Postępowanie krajowe CPV: 45000000-7; 45111300-1; 71220000-6 Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie wykładziny podłogowej w budynku nr 3 – akademik zlokalizowany na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 30.06.2023 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
12/23/WŻ Postępowanie krajowe 03212100-1, 03221410-3, 03221270-9, 03221240-0, 03221120-3, 03222321-9, 03222111-4 Dostawa warzyw świeżych, kwaszonych, okopowych wczesnych, owoców i ziemniaków do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Wydziału Administracyjno – Gospodarczego CSP w Sułkowicach 06.06.2023 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
11/23/IR Postępowanie krajowe 45000000-7; 45111300-1; 71220000-6 Roboty budowlane polegające na remoncie schodów zewnętrznych oraz renowacji zadaszenia przy wejściu głównym do budynku nr 2 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 24.05.2023 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
09/23/WAG Postępowanie krajowe 90511000-2 Świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych i innych z terenu Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zlokalizowanego w Sułkowicach 08.05.2023 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
10/23/WŻ Postępowanie krajowe 03142500-3 Dostawa jaj kurzych konsumpcyjnych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz do Wydziału Administracyjno–Gospodarczego CSP w Sułkowicach 08.05.2023 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
06/23/ZT Postępowanie krajowe 98310000-9 Świadczenie usług pralniczych dla Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 22.03.2023 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
05/23/IR Postępowanie krajowe 45000000-7; 45223800-4; 45111000-8; 45314310-7; 45310000-3; 45316000-5; 32323500-8; 71220000-6 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ogrodzenia wraz z infrastrukturą teletechniczną na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – etap II – w formule zaprojektuj i wybuduj 28.03.2023 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
08/23/OP Postępowanie krajowe 85121000-3. Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 22.03.2023 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
04/23/OP Postępowanie krajowe 85121000-3. Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 02.03.2023 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
03/23/IR Postępowanie krajowe 45000000-7; 45223800-4; 45111000-8; 45314310-7; 45310000-3; 45316000-5; 32323500-8; 71220000-6 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ogrodzenia wraz z infrastrukturą teletechniczną na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – etap II – w formule zaprojektuj i wybuduj 06.03.2023 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
02/23/IR Postępowanie krajowe 45000000-7, 45310000-3, 45332000-3, 45331100-7, 71220000-6, 71321200-6. Roboty budowlane polegające na modernizacji budynku internatowego nr 5 CSP Legionowo – etap I polegający na modernizacji węzła cieplnego i instalacji wodociągowej, realizowanej w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 20.02.2023 godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
01/23/WŻ Postępowanie unijne 15221000-3, 15234000-7, 15235000-4 Dostawa ryb mrożonych, wędzonych, konserw rybnych, przetworów ze śledzi do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Wydziału Administracyjno-Gospodarczego CSP w Sułkowicach 23.02.2023 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
23/22/WŻ Postępowanie unijne 15811100-7, 15812100-4, 15811400-0, 15812200-5 Dostawa chleba, bułek, pieczywa maślanego, ciasta, ciastek, drożdżówek, pączków i rogalików do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Wydziału Administracyjno-Gospodarczego CSP w Sułkowicach 05.12.2022 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
22/22/IR Postępowanie krajowe 45000000-7, 45111300-1, 09331200-0, 45314310-7, 45310000-3, 45316000-5, 71220000-6, 71323100-9, 71321200-7 Montaż czterech instalacji fotowoltaicznych 50 kWp – dwóch naziemnych i dwóch zlokalizowanych na dachach budynków nr 12, 14, 50 wraz z wykonaniem oświetlenia awaryjnego i wyłącznika p.poż w budynku nr 5. Wymiana oświetlenia zewnętrznego na oświetlenie LED na terenie CSP w Legionowie. 21.10.2022 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
21/22/ZT Postępowanie krajowe 90511000-2 Świadczenie usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych, segregowanych i innych z terenu Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 11.10.2022 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
20/22/IR Postępowanie krajowe 32323500-8, 32323100-4, 45310000-3, 45316000-5, 71320000-7 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w budynkach strzelnic nr 6 i 112 wraz z modernizacją oświetlenia osi strzeleckich Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 02.09.2022 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
19/22/IR Postępowanie krajowe 45000000-7, 45242210-2, 45310000-3 Roboty budowlane polegające na remoncie pomostu na terenie Bazy Szkoleniowej w Kalu 10.08.2022 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
12/22/WŻ Postępowanie unijne 03212100-1, 03221410-3, 03221270-9, 03221240-0, 03221120-3, 03222321-9, 03222111-4. Dostawa warzyw świeżych, kwaszonych, okopowych, pieczarek, owoców i ziemniaków do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Wydziału Administracyjno-Gospodarczego w Sułkowicach 26.08.2022 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
16/22/IR Postępowanie krajowe 32323500-8, 32323100-4, 45310000-3, 45316000-5, 71320000-7. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w budynkach strzelnic nr 6 i 112 wraz z modernizacją oświetlenia osi strzeleckich Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 02.08.2022 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
18/22/IR Postępowanie krajowe 45000000-7, 45261910-6, 45261210-9, 45261320-3, 45422000-1, 45312311-0 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu budynku nr 17 zlokalizowanego na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 02.08.2022 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
17/22/IR Postępowanie krajowe 45000000-7, 45261910-6, 45261210-9, 45261320-3, 45422000-1, 45312311-0 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu budynku nr 6 zlokalizowanego na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 02.08.2022 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
15/22/IR Postępowanie krajowe 45000000–7, 45310000–3, 45314300–4, 45332000–3, 45331200–8, 45331100–7, 71200000–0, 71220000–6, 71320000–6, 71321200–6. Przebudowa budynku internatowego nr 4 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – dokończenie robót budowlanych oraz rozszerzenie zakresu robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” 29.07.2022 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony

Powrót na górę strony